kontakt@inhalatoriumsolne.pl
512 137 004

Dowiedz sie więcej na temat Haloterapii

Ponizej znajdzesz odpowiedzi na najsześciej zadawane pytania.

 

Co to jest haloterapia?

U podstaw haloterapii leżą znane walory mikroklimatu leczniczego występującego w podziemnych jaskiniach solnych. Takie jaskinie wykorzystywane są w uzdrowiskach na terenie Austrii, Niemiec, Polski, Słowacji, Węgier i innych krajów. Podstawowym czynnikiem, wywierającym działanie lecznicze w chorobach układu oddechowego i schorzeniach dermatologicznych są zawieszone w powietrzu najdrobniejsze cząsteczki naturalnej soli kamiennej. W XX wieku uczeni podjęli próbę odtworzenia leczniczego mikroklimatu podziemi solnych w pomieszczeniach ogólnodostępnych. Haloterapia – to leczenie w warunkach, modelujących uzdrawiający mikroklimat podziemnych jaskiń solnych (od greckiego słowa „hals” – sól).
Podstawą haloterapii jest zastosowanie urządzenia (halogeneratora) wytwarzającego suchy aerozol solny. Zostało ono opracowane przez wiodące instytucje medyczne w Rosji. Współczesna jaskinia solna nazywana też grotą solną, inhalatorium, halokompleksem powinna być wyposażona w halogenerator z mikroprocesorowym sterowaniem. Ilość i stężenie dozowanego aerozolu są ściśle kontrolowane w trybie „on-line” w czasie całego zabiegu. Aerozol ten zawiera cząsteczki respirabilne, najbardziej efektywne dla leczenia chorób układu oddechowego. Właśnie taka współczesna technologia stosowana jest w wielu Szpitalach klinicznych.

 

Dlaczego haloterapia jest potrzebna?

Płuca są organem najbardziej narażonym na wpływ czynników środowiska zewnętrznego. Powierzchnia układu oddechowego przekracza 100 metrów kwadratowych i w ciągu dnia wdychamy od 10000 do 20000 litrów powietrza pełnego zanieczyszczeń. Dlatego powstawanie chorób płuc jest ściśle związane z pogorszeniem się sytuacji ekologicznej i coraz większym rozprzestrzenianiem się czynników infekcyjnych.
Mikroby, wirusy, kurze przemysłowe i bytowe, spaliny samochodowe, dym z papierosów, pyły, grzyby pleśni i inne to ogromna masa szkodliwych substancji stale dostających się do płuc w trakcie oddychania. Osiadają one na błonach śluzowych układu oddechowego i zakłócają naturalną czynność oczyszczającą – transport mukocyliarny. W oskrzelach gromadzi się zbędny śluz i jest to jedna z najważniejszych przyczyn chorób płuc.
W rezultacie coraz większa liczba ludzi cierpi na dolegliwości układu oddechowego takie jak astma, alergia, zastoinowa choroba płuc, częste przeziębienia, patologia laryngologiczna. Nasz układ oddechowy we współczesnych warunkach wymaga stałego wspierania i pomocy. Zanieczyszczone powietrze i spaliny są również przyczyną przedwczesnego starzenia się skóry.
Haloterapia jest jednym z niewielu sposobów, które pomagają nam w oczyszczaniu i uzdrawianiu dróg oddechowych oraz w leczeniu alergii, infekcji, dolegliwości dermatologicznych i laryngologicznych.

 

Jak działa haloterapia?

Suchy aerozol solny, stosowany w haloterapii (haloaerozol) posiada unikalne właściwości fizyczne i lecznicze. Wspomaga ruch rzęsek i uaktywnia naturalne oczyszczanie układu oddechowego, zmniejsza obrzęk oskrzeli i polepsza krążenie krwi. Bardzo ważne jest to, że haloaerozol wywiera działanie antybakteryjne, niszczy i wydala szkodliwe mikroorganizmy z Naszego organizmu. Po zabiegach haloterapii pacjenci mniej chorują na choroby wirusowe i infekcyjne, mniej są podatni na wpływy alergenów, toksyn i ekologicznie szkodliwych substancji. Suchy aerozol solny oddziałowywuje pozytywnie również na system immunologiczny, procesy biologiczne i polepsza ogólną odporność organizmu.

 

Czemu służy solne pokrycie ścian?

Podstawą leczenia w haloterapii jest przenikanie suchego aerozolu solnego głęboko do układu oddechowego i jego kontakt ze skórą. Ponieważ jednak haloterapia kojarzona jest z jaskiniami solnymi, to zazwyczaj tworzony jest określony wystrój pomieszczenia leczniczego, na ściany nanoszona jest warstwa soli. Dodatkowo podczas prowadzenia zabiegów wykorzystuje się spokojną muzykę relaksacyjną i specjalne oświetlenie. Takie wnętrze tworzy atmosferę spokoju i komfortu, likwiduje stres i napięcie emocjonalne. To uzupełniające działanie nazywamy „halorelaksacją”.
Już starożytni mówili, że człowiek żywi się powietrzem, jedzeniem i wrażeniami. Tak oto haloterapia dostarcza i uzdrawiające powietrze i niesamowite wrażenia. Zabiegi pozytywnie wpływają na wegetatywny system nerwowy, pomagają walczyć z depresją i zmęczeniem.
Pokrycie solne i specjalny wystrój pomieszczenia pełnią głównie funkcje estetyczne i sprzyjają utrzymaniu odpowiedniej temperatury oraz wilgotności. Duże znaczenie w haloterapii ma pobyt pacjenta w środowisku leczniczym, wolnym od mikroorganizmów i alergenów.

 

Czy stosuje się haloterapię w celach profilaktycznych?

Suchy aerozol solny, stosowany w haloterapii (haloaerozol) posiada unikalne właściwości fizyczne i lecznicze. Wspomaga ruch rzęsek i uaktywnia naturalne oczyszczanie układu oddechowego, zmniejsza obrzęk oskrzeli i polepsza krążenie krwi. Bardzo ważne jest to, że haloaerozol wywiera działanie antybakteryjne, niszczy i wydala szkodliwe mikroorganizmy z Naszego organizmu. Po zabiegach haloterapii pacjenci mniej chorują na choroby wirusowe i infekcyjne, mniej są podatni na wpływy alergenów, toksyn i ekologicznie szkodliwych substancji. Suchy aerozol solny oddziałowywuje pozytywnie również na system immunologiczny, procesy biologiczne i polepsza ogólną odporność organizmu.

 

Komu pomaga haloterapia?

Obecnie haloterapia z powodzeniem jest stosowana w leczeniu i w rehabilitacji chorych (dorosłych i dzieci) z różnymi chorobami układu oddechowego. Są to astma oskrzelowa, nawracające i chroniczne zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc, chroniczna zastoinowa choroba płuc (HOBL), rozszerzenia oskrzeli, mukowiscydoza, polipowatość. Zabiegi haloterapii łagodzą kaszel, zmniejszają duszność i polepszają oddychanie. Cykl haloterapii pozwala ograniczyć dawkę przyjmowanych leków, zapobiega zaostrzaniu się schorzeń i zwiększa długotrwałość remisji.
Haloterapia z dobrym efektem stosowana jest w praktyce laryngologicznej. Najlepsze rezultaty osiągnięto w leczeniu naczynioruchowych i alergicznych nieżytów nosa, chorobie zatok nosowych, zapaleniu zatok szczękowych, zapaleniu wyrośli adenoidalnych. Po punkcji zatok szczękowych zabiegi haloterapii działają leczniczo, zapobiegają powstawaniu zawartości ropnych i powtórnej punkcji.
Haloterapia, dzięki wysokiej zawartości substancji mineralnych i mikroelementów, ma zbawienny wpływ również na skórę oraz włosy. Pomaga w leczeniu chorób dermatologicznych, takich jak rozproszona świerzbiączka, alergiczne zapalenie skóry oraz łuszczyca.

 

Czy stosuje się haloterapię w celach profilaktycznych?

W ostatnich latach haloterapia coraz częściej wykorzystywana jest w celach profilaktycznych (halohigiena). Wyraźny efekt przynosi metoda pierwotna i wtórna profilaktyki patologii oskrzelowo-płucnej. Suchy, wysoce dyspersyjny aerozol chlorku sodowego, będąc fizjologicznym bodźcem osmolarnym, wywiera pozytywny wpływ na miejscowe mechanizmy obronne dróg oddechowych. Dzięki zastosowaniu haloterapii, jako leczenia profilaktycznego, rzadziej zdarzają się ORWI (ostre wirusowe infekcje dróg oddechowych), a także ostre zachorowania oskrzelowo-płucne, będące jednymi z podstawowych czynników ryzyka HOBL (chronicznej zastoinowej choroby płuc). Rzadziej powstają zaostrzenia patologii chronicznej. Sprzyja temu polepszenie stanu miejscowej odporności, normalizacja biocenozy, podwyższenie oporności błony śluzowej układu oddechowego.
Halohigiena szczególnie niezbędna jest dla dorosłych i dzieci, często chorujących na ORWI (więcej niż 2 razy w roku). Odwiedzanie jaskini solnej w celach profilaktycznych dwa razy w tygodniu w okresie jesienno-wiosennym pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć prawdopodobieństwo zachorowania, a także ryzyko powikłań ORWI. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci, uczęszczających do placówek przedszkolnych i uczniów klas młodszych, podlegających największemu ryzyku rozwoju ORWI.
Stosowanie haloterapii w celach profilaktycznych przez osoby pracujące w środowisku przemysłowym ze szkodliwymi komponentami lotnymi (kurz, gazy, substancje chemiczne i in.) stanowi aktywną higienę oddechową. Regularne zabiegi wywierają działanie lecznicze, odbudowują immunologiczną ochronę płuc, zapobiegają rozwojowi chronicznej patologii płuc.
Halohigiena pomaga również w trakcie „rzucania” palenia papierosów, ponieważ aerozol solny ułatwia przejście przez męczący proces rezygnacji z nałogu.

 

Na jakim etapie zaleca się korzystanie z haloterapii?

U chorych z patologią oskrzelowo-płucną haloterapię stosuje się w okresie ustępującego zaostrzenia i niepełnej remisji. W celach profilaktycznych metodę można zastosować również w okresie pełnej remisji choroby.

 

Czy mogą powstać powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego i moczowego przy stosowaniu aerozolu solnego?

W haloterapii wykorzystuje się bardzo małe dawki chlorku sodowego. W ciągu 1 godziny zabiegu w jaskini solnej przy stężeniu aerozolu 5 mg/m3 dawka chlorku sodowego wynosi zaledwie 3 mg. Jak wiadomo, z pożywieniem w ciągu doby zużywa się średnio 5-6 g, a często nawet więcej, soli kuchennej. Dlatego metoda jest zupełnie bezpieczna nawet w tych stanach, kiedy istnieje konieczność ograniczenia zużycia soli (choroba nadciśnieniowa, choroby nerek, ciąża i in.). Ostatnio haloterapię zaczęto stosować w leczeniu skojarzonej patologii oskrzelowo-płucnej u chorych kardiologicznie, w tym po interwencjach chirurgicznych.
Oczywiście, jak każda metoda, haloterapia ma przeciwskazania, takie jak zaostrzenie niedokrwiennej choroby serca, udar. Poza tym haloterapia jest całkowicie bezpieczna dla osób w każdym wieku, również dla kobiet w ciąży i dzieci.

 

Kiedy stosować haloterapię?

Bezpieczeństwo, pozytywne oddziaływanie psychoemocjonalne pozwala na stosowanie haloterapii jako metody uzupełniającej leczenie naczyniowej dystonii, neurozy, depresji, syndromu chronicznego zmęczenia oraz polepszającej jakość snu.
Haloterapia pomaga ciężarnym kobietom usunąć objawy toksykozy bez terapii lekowej lub z minimalną ilością preparatów farmakologicznych, chroni przed infekcjami powietrzno-kropelkowymi, przyspiesza proces wyleczenia
z ORWI, podnosi nastrój.
Szczególne wskazana jest haloterapia dla ludzi starszych, cierpiących na kilka chorób i przyjmujących wiele lekarstw.

 

Jak odbywają się zabiegi haloterapii?

Zabiegi w jaskini solnej trwają 45 minut. W celach profilaktycznych zabiegi można przeprowadzać 2 razy w tygodniu. Chorzy z patologią chroniczną powinni powtarzać cykle (od 10 do 20 zabiegów) 1-3 razy w roku.
Podczas zabiegu, dzięki spokojnej muzyce i wygodnym fotelom, panuje relaksująca atmosfera. W trakcie Naszego odpoczynku, leczniczy aerozol działa zbawiennie na układ oddechowy i skórę. Wiele osób lubi przebywać w jaskini solnej w lekkim ubraniu, aby aerozol solny mógł pozytywnie wpływać na jak największy obszar ciała.
W trakcie specjalnie organizowanych zabiegów dla dzieci jest włączana muzyka dla najmłodszych lub bajki,
a sól na podłodze w jaskini solnej służy do zabawy, jak piasek na nadmorskiej plaży.
Copyright © 2020 iBITRooT.com
magnifiercrossmenu